środa, 15 marzec 2017 17:12

„Wiem co podpisuję” - o nieuczciwych praktykach firm telekomunikacyjnych

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
W czwartek (16 marca) Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Strzelcach Krajeńskich organizuje spotkanie informacyjno-edukacyjne z przedstawicielami Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Zielonej Górze w ramach kampanii „Wiem co podpisuję”.

Tematyka spotkania dotyczyć będzie między innymi nieuczciwych praktyk rynkowych stosowanych przez firmy telekomunikacyjne przy zawieraniu umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, takich jak „Nasza S.A.”, „Twoja Telekomunikacja sp. z o.o.”, „Telekomunikacja dla Domu sp. z o.o.”.

Jak informuje Kamila Lech-Spychała Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Strzelcach Krajeńskich, w trakcie spotkania przedstawiciele Urzędu przedstawią poniższe zagadnienia:
- przedstawienie różnych form i sposobów działania przedstawicieli operatorów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na te elementy, które najbardziej wpływają na podjęcie przez klienta decyzji o podpisaniu umowy – przywoływanie nazwy dotychczasowego operatora klienta, drobny druk nazwy nowego operatora, stan zdrowia,
- opis dokumentów występujących przy zawieraniu umowy - druku umowy, druku odstąpienia od umowy, druku z oświadczeniami,
- wskazanie możliwości uniknięcia negatywnych skutków już zawartej umowy – odstąpienie od umowy, reklamacja,
- przedstawienie działań, które może podjąć klient w dochodzeniu roszczeń w stosunku do operatora, z którym zawarł umowę – pozasądowe rozwiązywanie sporów, sąd polubowny, prokuratura, sąd powszechny,
- pokazanie statystyki z podejmowanych przez delegaturę działań wobec tych operatorów.
- przedstawienie innych zagrożeń wynikających z użytkowania telefonów i korzystania z usług telekomunikacyjnych - usługi Premium rate, połączenia do Konga,
- odpowiedzi na ewentualne pytania słuchaczy.
Na spotkaniu dostępne będą dla słuchaczy materiały reklamowo-edukacyjne związane z kampanią „Wiem co podpisuję”.
Początek spotkania o godz. 11:00w sali narad (nr 200, II piętro) Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich.