środa, 29 marzec 2017 06:29

O szpitalu, aptekach i drogach na sesji powiatowej

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
W poniedziałek (27 marca) odbyła się XXIII sesja Rady Powiatu.
Oprócz przyjęcia sprawozdań oraz podejmowanych uchwał (porządek obrad tutaj) obecni radni i goście mogli zapoznać się z informacją prezes Powiatowego Szpitala w Drezdenku. Wanda Szumna opowiedziała o planowanej reformie zdrowia i przyłączeniu drezdeneckiej placówki do sieci szpitali. Szpital będzie w 1 stopniu sieci, przy sześciostopniowej skali. Reforma zakłada zmiany w finansowaniu lecznic. Podstawą finansowania na 1 października będą wyniki kontraktu za trzeci kwartał. Jak podkreśliła prezes Szumna placówka nie ma wyjścia i musi być gotowa na zmiany, a pacjenci nie powinni odczuć skutków reformy. Dodatkowo zaznaczyła, że szpital cały czas ubiega się o utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, który na pewno przyniósłby spółce wymierne korzyści. Oprócz SOR w zamiarach Powiatowego Centrum Zdrowia jest utworzenie lądowiska dla śmigłowców lotniczego pogotowia ratunkowego. Jak zaznaczył starosta Edward Tyranowicz żadna reforma się nie sprawdzi jeśli nie będzie dodatkowych środków w systemie. Jak będzie w przypadku sieci szpitali czas pokaże. Prezes zapewniła również, że reforma nie zakłada likwidacji strzeleckiego ambulatorium i nie nakłada obowiązku tworzenia podobnej placówki przy szpitalu w Drezdenku. Dodajmy, że planowana jest budowa nowego budynku ambulatorium na działkach po strzeleckim autodromie.
Na sesji była również obecna Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. Marlen Płotecka, która w temacie planowanej reformy urzędów pracy zaznaczyła, że wszystkie informacje są nieoficjalne i nie został przedstawiony żaden projekt przeniesienia „pośredniaków” pod zwierzchnictwo rządu.
W wolnych wnioskach poruszono temat uchwały dotyczącej godzin otwarcia aptek. Cała uchwała będzie procedowana od początku. Dodatkowo poruszono temat drogi wojewódzkiej na odcinku Drezdenko-Międzychód. Temat tej drogi zostanie poruszony na nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu, która odbędzie się 3 kwietnia o godz. 16:00 w Drezdenku.

Red. na podst. marekhalasz.pl