środa, 12 lipiec 2017 22:33

RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie" ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie" ogłasza nabór Nr 2/2017 wniosków o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020"
RLGD naglowek
Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”
informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.

I Termin składania wniosków:
26 lipca 2017 roku – 25 sierpnia 2017 roku.

II Miejsce i tryb składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”, ul. Mickiewicza 7, 66-520 Dobiegniew, od poniedziałku do piątku, w godzinach
od 7:00 do 15:00.

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 25 sierpnia 2017r. o godzinie 15:00.

III Zakres tematyczny operacji oraz limit dostępnych środków:

1. Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury:

- limit dostępnych środków: 1 850 024,39 zł.

2. Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspierania uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich
i obszarach akwakultury:

- limit dostępnych środków: 1 200 000,00 zł.

3. Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym działania na rzecz łagodzenia zmiany klimatu:

- limit dostępnych środków: 300 000,00 zł.

4. Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego:

- limit dostępnych środków: 1 874 712,15 zł.

5. Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską.

- limit dostępnych środków: 300 000,00 zł.

Więcej informacji na stronie www.pojezierzedobiegniewskie.org

RLGD Stopka