czwartek, 27 lipiec 2017 11:40

Powiatowe Święto Policji [zdjęcia]

Oceń ten artykuł
(1 głos)
W środę (26 lipca) w Strzelcach Krajeńskich odbyły się Powiatowe Obchody Święta Policji. Podczas uroczystości policjanci z naszego powiatu odebrali awanse i odznaczenia. Uroczystość była również okazją do podziękowań stróżom prawa za ich wkład i zaangażowanie w zapewnienie bezpieczeństwa w powiecie.
Policyjne uroczystości tradycyjnie poprzedziła msza św. odprawiona przez kapelana strzeleckiej policji ks. Jacka Makowieckiego w Kościele p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Strzelcach Krajeńskich w intencji policjantów i pracowników policji. Główną częścią obchodów było wręczenie medali, odznaczeń oraz awansów dla policjantów ze Strzelec Krajeńskich, Drezdenka i Dobiegniewa. Dowódcą uroczystości był podkom. Maciej Jerzyński, który złożył meldunek o rozpoczęciu uroczystości Wojewodzie Lubuskiemu Władysławowi Dajczakowi. 

W swoim wystąpieniu szef strzeleckich policjantów mł. insp. Tomasz Zgirski podziękował wszystkim policjantom i pracownikom strzeleckiej komendy za ich dotychczasową służbę i pracę. Podziękował przedstawicielom samorządów i służb za współpracę w zapewnienie bezpieczeństwa w powiecie. Z kolei Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak podkreślił swoje wsparcie dla ciągłego podnoszenia bezpieczeństwa. Szef lubuskich policjantów insp. Jarosław Janiak pogratulował policjantom strzeleckiej komendy wysokiego poziomu zaufania społecznego oraz życzył dalszych sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym.

Istotnym punktem uroczystości było wręczanie odznaczeń i awansów. Srebrny Medal „Za Długoletnią Służbę” odebrali: asp. szt.  Marek Szymański i asp. szt. Jacek Wawrowski. Z kolei Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Kraj. kom. Marcin Gabara  odebrał Srebrną Odznakę „Zasłużony Policjant”. Medal  25-lecia NSZZ policjantów odebrał sierż. szt. Dawid Piątek, który został również doceniony przedterminowym awansem na stopień mł. asp. Policji. Tego dnia awanse odebrało 23 policjantów i policjantek. Wyróżnieni na uroczystym apelu zostali mianowani:
młodszym aspirantem policji:
- sierż. szt. Mariusz Król
- sierż. szt. Dawid Piątek
- sierż. szt. Zbigniew Ignasiak
aspirantem sztabowym policji: st. asp. Łukasz Niezborała
starszym aspirantem policji:asp. Krzysztof Zając
aspirantem policji: mł. asp. Grzegorz Kaźmierski
sierżantem sztabowym policji:
- st. sierż. Marcin Wichrowski
- st. sierż. Michał Oryszczak
- st. sierż. Sebastian Haszczyc
starszym sierżantem policji:
- sierż. Michał Bukowski
- sierż. Kamil Krysiak
- sierż. Łukasz Romanowicz
- sierż. Dariusz Golinczak
-  sierż. Łukasz Hendzelewski
sierżantem policji:
- st. post. Marta Kobelak
- st. post. Łukasz Świerczyński
- st. post. Marek Warchoł
- st. post. Tomasz Jabłoński
- st. post. Marcin Walczak
- st. post. Marcin Nadgłowski
- st. post. Małgorzata Rybak
Starszym posterunkowym policji:
- post. Paulina Zając
Odznaczonym i mianowanym gratulujemy!

red, na podstawie mat. prasowych KPP w Strzelcach Krajeńskich/TB