piątek, 04 sierpień 2017 13:09

Uwaga, woda niezdatna do spożycia!

Oceń ten artykuł
(1 głos)
Mieszkańcy czterech miejscowości w gminie Strzelce Krajeńskie nie może korzystać w pełni z wodociągu.

Woda z wodociągów w Strzelcach Kraj., Gardzku, Sławnie, Piastowie i Strzelcach Klasztornych  warunkowo nadaje się do spożycia po przegotowaniu. Woda nadaje się do celów gospodarczych, lecz nie należy dopuścić, aby dostała się do jamy ustnej. Przyczyną takiego stanu jest to, że w dwóch ujęciach - Gardzko i Sławno wykryto w bakterię coli.
Od dnia 04.08.2017 prowadzone będą działania naprawcze oraz woda będzie poddawana stałej dezynfekcji poprzez chlorowanie. PGK przeprasza za zaistniałą sytuację.
red.

KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W DREZDENKU:
Komunikat dot. warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z wodociągu publ. Strzelce KrajeńskieKomunikat dot. warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z wodociągu publ. Strzelce Krajeńskie
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku po otrzymaniuw dniu 04 sierpnia 2017 r. informacji telefonicznej oraz sprawozdań z badań dotyczących jakości mikrobiologicznej próbek wody pochodzących z wodociągu publicznego Strzelce Krajeńskie, stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia. Wodę z w/w wodociągu pobrano w ramach nadzoru sanitarnego. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku wydał w powyższej sprawie stosowne zalecenia.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku informuje, że:
woda z ujęcia będzie używana do spożycia po przegotowaniu, woda z sieci nadaje się do celów gospodarczych, lecz nie należy dopuścić aby dostała się do jamy ustnej,prowadzona będzie ciągła dezynfekcja wody podawanej do sieci;
Wodociąg publiczny Strzelce Krajeńskie produkuje wodę w ilości 1100m3/d i zaopatruje w wodę przeznaczoną do spożycia 11044 osób.
Administrator ujęcia podjął działania naprawcze w przedmiotowej sprawie.