piątek, 19 styczeń 2018 14:10

Spotkanie dla kandydatów do służby w policji

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
W Komendzie Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich odbędzie się spotkanie informacyjne dla kandydatów do służby w Policji. Podczas spotkania zostaną przedstawione zasady naboru oraz wymagania jakie są stawiane przed kandydatami do Policji. W trakcie spotkania przewidujemy również przedstawienie materiałów multimedialnych dotyczących służby w Policji, spotkania z policjantami oraz rozmowy na temat służby w naszej formacji.
Celem spotkania jest przedstawienie służby w Policji jako jednej z możliwych dróg życiowych dla młodych ludzi, którzy widzą swoją przyszłość w służbie dla społeczeństwa i kraju, którzy nie boją się wyzwań i są gotowi na trudną lecz chwalebną i dającą dużo satysfakcji służbę.

Spotkanie odbędzie się w dniu 2 lutego 2018 roku, o godzinie 10,00, w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich, ul. Brzozowa 1.

„Służbę w Policji może pełnić obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, a także dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.”

Dlaczego warto zostać policjantem?

foto: Zespół Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.